Månad: september 2017

Namnets tillkomst

Namnets tillkomst

Då ätten Liljenstolpe den 20 dec. 1788 adlades, hade namnfrågan ännu icke fått sin lösning, och den livliga skriftväxlingen, som under december 1788 och januari 1789 pågick mellan de i första hand intresserade, brukspatronen Hans Bauman och hans måg, lagmannen Lars Axel Lindblom, men även […]