Family Tree and Biographies

Family Tree and Biographies

Nya biografier och släktträd under fliken Familjehistoria (endast för medlemmar av släktföreningen).

”då stoftet af sjuksköterskan vid Sabbatsbergs sjukhus fröken Ottonia Liljenstolpe nedlades i sina fäders familjegraf å härvarande kyrkogård. Kistan, höljd af kransar, deribland en från drottningen och en från kronprinsessan med egenhändiga påskrifter, bars af underhafvande hos den aflidnas fader, öfverstelöjtnanten och ridd. A. O. Liljenstolpe på Ogestad. ”

____________________________________

New biographies and Family Tree in the Family History menu (for members of the Family Association only).