Månad: april 2018

Släktföreningarnas dag på Riddarhuset

Släktföreningarnas dag på Riddarhuset

Söndagen 22 april 2018 deltog Lars och Peter Liljenstolpe i släktföreningarnas dag på Riddarhuset. Riddarhusdirektionens ordförande, greve Gustaf Wachtmeister, hälsade inledningsvis ett hundratal intresserade representanter från hälften av Riddarhusets släktföreningar välkomna. Riddarhussekreteraren Erik Drakenberg höll därpå en kortare presentation av Riddarhusets verksamhet. Eftersom många släktföreningar […]