Släktföreningarnas dag på Riddarhuset

Släktföreningarnas dag på Riddarhuset

Söndagen 22 april 2018 deltog Lars och Peter Liljenstolpe i släktföreningarnas dag på Riddarhuset.

Riddarhusdirektionens ordförande, greve Gustaf Wachtmeister, hälsade inledningsvis ett hundratal intresserade representanter från hälften av Riddarhusets släktföreningar välkomna. Riddarhussekreteraren Erik Drakenberg höll därpå en kortare presentation av Riddarhusets verksamhet.

Eftersom många släktföreningar står inför att fira olika typer av bemärkelseår och jubiléer berättade representanter från två av föreningarna hur just dessa tagit sig an uppgiften. Den första, Sigfrid Leijonhufvud, berättade på ett lättsamt sätt och med glimten i ögat om hur man 2016 i släktföreningen uppmärksammade 500-årsdagen av drottning Margareta Leijonhufvuds födelse. Kulmen i firandet hade varit presentationen av en första biografi om drottningen, som av samtida sågs som en viktig politisk partner till gemålen, Gustav Vasa, samt avtäckandet av en byst invid Loholmen, där Margareta växte upp. Därpå berättade Hans Nordenfelt om 300-årsjubiléet av släkten Nordenfelts adlande och hur man i samband med detta avser publicera en bok om orsakerna till ”massadlandet” under Ulrika Eleonoras korta regeringstid.

Efter lunch delades deltagarna in i mindre grupper som rörde sig mellan olika stationer där grupperna fick information och möjlighet att ställa frågor kring fem olika teman: släktforskning och genealogi (se bilden ovan), släktgravar och begravningsvapen, släktkrönikor och biografier, släktföreningarnas hemsidor, samt möjligheter att investera i Herculesfonden – en av Riddarhuset skapad investeringsfond, som förvaltas av SEB.

Den mycket informativa och uppskattade dagen avslutades med en information om EU:s nya dataskyddsförordning, och vilka konsekvenser denna kan komma att få för släktföreningarna.