Family Association Meeting

Family Association Meeting

Anmälan till Släktmöte 2019-08-31.

Kära Släktingar!

Enligt vår släktförenings stadgar ska vi ha släktmöte vart tredje år. 2019 är det återigen dags att ses. Här kommer så en inbjudan till släktträff den 31:a augusti i Stockholm.

Tid: 31 augusti, kl 11:30
Plats: Riddarhuset och sedan Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105
Program (prel.): ·      Visning av delar av Riddarhuset

·      Transport till Kungl. Musikhögskolan

·      Föredrag

·      Lunch

·      Mötesförhandlingar

·      Rundvandring/visning av Musikhögskolan

·      Kaffe

Kostnad: Självkostnadspris (lunchen c:a 150-200 kr)

 

O.s.a. snarast möjligt, dock senast 1 augusti till peter.liljenstolpe@kmh.se. Detaljerad information utsändes senast 14 augusti.

Varmt välkomna!

önskar Liljenstolpeska släktföreningens styrelse genom dess ordförande

Lars

 

_________________________________________

 

Dear family!

This is an invitation to the Liljenstolpe Family Association meeting on August 31stin Stockholm.

According to the statutes of the Liljenstolpe Family Association, we are to gather every three years. This means that in 2019 it is time to gather once again.

Time: August 31st, 11:30 AM
Plats: House of Nobility & Royal College of Music, Valhallavägen 105
Preliminary program: ·      Tour of the large hall at the House of Nobility

·      Transportation to the Royal College of Music

·      Talk on family history

·      Luncheon

·      Annual meeting

·      Tour of the Royal College of Music

·      Coffee

Cost: c. 150-200 kr)

 

RSVP August 1st, to peter.liljenstolpe@kmh.se. Detailed information will be sent before 14 augusti.

Welcome!

/the Board of Trustees of the Liljenstolpe Family Association

through its chairman

Lars Liljenstolpe