Månad: maj 2020

Family Association Gathering 31 August 2019

Family Association Gathering 31 August 2019

Enligt föreningens stadgar kallade släktföreningens styrelse dess medlemmar till ordinarie släktmöte den 31 augusti 2019. Platsen vi valt för själva släktmötet, var den nybyggda Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där föreningens sekreterare tjänstgör. Det program styrelsen erbjöd medlemmarna för dagen var: – besök och visning av Riddarhuset– […]