Författare: Peter Liljenstolpe

Seasons Greetings

Seasons Greetings

Styrelsen önskar släktföreningens medlemmar Gott Nytt År. Må 2022 bli ett ljust år för oss alla! The Board of Trustees wishes all members of the Family Association a Happy New Year. May 2022 be a more prosperous one!  

Family Association Gathering 31 August 2019

Family Association Gathering 31 August 2019

Enligt föreningens stadgar kallade släktföreningens styrelse dess medlemmar till ordinarie släktmöte den 31 augusti 2019. Platsen vi valt för själva släktmötet, var den nybyggda Kungl. Musikhögskolan i Stockholm där föreningens sekreterare tjänstgör. Det program styrelsen erbjöd medlemmarna för dagen var: – besök och visning av Riddarhuset– […]

Skyddad: The first Nurse

Skyddad: The first Nurse

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Släktföreningarnas dag på Riddarhuset

Släktföreningarnas dag på Riddarhuset

Söndagen 22 april 2018 deltog Lars och Peter Liljenstolpe i släktföreningarnas dag på Riddarhuset. Riddarhusdirektionens ordförande, greve Gustaf Wachtmeister, hälsade inledningsvis ett hundratal intresserade representanter från hälften av Riddarhusets släktföreningar välkomna. Riddarhussekreteraren Erik Drakenberg höll därpå en kortare presentation av Riddarhusets verksamhet. Eftersom många släktföreningar […]

Family Tree and Biographies

Family Tree and Biographies

Nya biografier och släktträd under fliken Familjehistoria (endast för medlemmar av släktföreningen). ”då stoftet af sjuksköterskan vid Sabbatsbergs sjukhus fröken Ottonia Liljenstolpe nedlades i sina fäders familjegraf å härvarande kyrkogård. Kistan, höljd af kransar, deribland en från drottningen och en från kronprinsessan med egenhändiga påskrifter, […]

Äventyraren – The Adventurer

Äventyraren – The Adventurer

Gabriel Axel Lindblom (1750-1827) var en born äventyrare. Han var kyrkoherden Axel Johan Lindbloms  (1713-1797) och dennes hustru Regina Margareta Pallavicinos (1713-1793) yngste son och som sådan överhöljd av moderns och faderns omsorger. Till en början följde han i de äldre brödernas fotspår: skola och gymnasium […]

Brevsamlingen – The letters

Brevsamlingen – The letters

Under december 2017 påbörjade Lars och Peter Liljenstolpe fotodokumentation av den på Linköpings stiftsbibliotek förvarade Lindblomska brevsamlingen. Breven är en källa till en stor del av släkten Lindblom-Liljenstolpes historia under 1700- och tidiga 1800-talet. Inbunden i 25 volymer finns där ärkebiskopen Jacob Lindbloms brevkorrespondens från […]

Namnets tillkomst

Namnets tillkomst

Då ätten Liljenstolpe den 20 dec. 1788 adlades, hade namnfrågan ännu icke fått sin lösning, och den livliga skriftväxlingen, som under december 1788 och januari 1789 pågick mellan de i första hand intresserade, brukspatronen Hans Bauman och hans måg, lagmannen Lars Axel Lindblom, men även […]

The Knight Templar

The Knight Templar

In the Abbey church at Fontevivo outside Parma, Italy, a magnificent porphyry tombstone reveals the outlines of a Knight Templar. The knight in question is Guido Pallavicino, marchese of Pellegrino, and benefactor to the Abbey. He is also the uncle in the 19th generation of […]

Retrieving an old tomb

Retrieving an old tomb

In February 2017, the Liljenstolpe Family Association was contacted by the Administration for graveyards in Stockholm and asked if we would like to take upon us to care for a very old grave in Stockholm. No close family – we were told – had bespoken […]