Brunnby

Brunnby gård i Vreta klosters socken strax utanför Linköping inköptes 1795 av Jacob Axel Lindblom då han var biskop i Linköping. Han hade som sådan Vreta som prebende, dvs. ett pastorat vars tionde var avsett att bekosta biskopens lön.

Vreta klosters prästgård, byggd av och under Jacob Axel Lindbloms biskopstid då han hade Vreta i prebende.

Jacob hade 1791 byggt om och till Vretas prästgård till en ståtlig herrgårdsliknande anläggning. Han trivdes emellertid så bra i Vreta att han planerade för en permanent och mer otvungen närvaro. Han inköpte därför det gamla rusthållet Brunnby om 1 mantal av arvingarna till änkan efter auditör Hülphers.

Från att ha varit en föga anmärkningsvärd bostad, uppförd på en stenig och torr plats, förvandlades Brunnby till en av de vackraste egendomarna i trakten. Allt genom Jacobs bemödande att själv skapa sig ett vackert hem.

Sedan han blivit ägare av gården, uppfördes ett nytt corps-de-logis, om 2 våningar under ett sadeltak. Huvudvåningen var placerad en trappa upp. Gården omgavs av två kvartscirkelformade flygelbyggnader i likhet med flera andra herrgårdsmiljöer från sent 1700-talet, såsom Gimo, Österby och Övedskloster. Med vidsträckt utsikt över den kringliggande trakten, sjön Roxen, Linköping, Vreta Klosters kyrka samt Göta kanal, som löper förbi genom ägorna, anlades en större trädgård på en plats, som förut varit kal stenbacke men som nu pryddes med fruktträd och alléer.

Brunnby blev småningom hans hustru, Sofia Ulrika Söderbergs, änkesäte.