Danderyd

”Kapten Axel Liljenstolpes familjegrav” på Danderyds kyrkogård, fotograferad i december 2017.

Släktföreningen blev under hösten 2017 kontaktad av en av dess medlemmar, Richard Wahlund. Richard hade i sin tur blivit kontaktad av kyrkogårdsförvaltningen i Danderyd eftersom han ärvt gravrätten till en grav där av sin mor, Kerstin (f. Liljenstolpe). Tyvärr är inte den vackra gravstenen säker enligt nu gällande standard. Då en renovering av gravvården skulle vara alltför kostsam, kommer graven att avvecklas.

I graven vilar kaptenen vid Kalmar regemente, sedermera spritdryckskontrollören, Axel Liljenstolpe (1844-1932), hustrun, friherrinnan Agnes Lybecker (1847-1937), deras döttrar Anna (1876-1968), Eva (1879-1955) och Olga (1887-1979), samt Axels syster Ellen (f. 1866).

Axel föddes 1844 6/6 i Vimmerby som son till majoren Carl Axel Liljenstolpe (1813-1875) och Christina Henrietta Amalia Breitholtz (1823-1900). Han var först yrkesverksam officer vid Kalmar regemente men tog 1897 avsked ur armén. Han ägde och brukade egendomarna Kvill, Åsa och Hulu i Kråksmåla och Sanseryds socknar, Jönköpings län men flyttade 1903 till Stockholm för att där verka som kontrollör över maltdryckstillverkningen i Stockholm 1903-1911.

Kalmar regementes officerspaviljong i Hultsfred omkring 1887. Matsalen dekorerades till Oscar II:s besök 1880. Axel Liljenstolpe sitter längst till höger.

Claes Axel gifte sig 16/11 1875 på Forsby i Västra Eds sn. Kalmar län med friherrinnan Henrietta Vilhelmina Agnes Lybecker, född 1847 12/10 på Djursnäs i Västra Eds socken. Agnes var dotter till underlöjtnanten, godsägaren, friherre Otto Gustaf Lybecker och friherrinnan Henrietta Jacobina Cederström.

__________________________________________

 

Axel Liljenstolpe, fotografi från c:a 1910.

During the fall of 2017 the Board of Trustees was contacted by one of the members of the Family Association: Richard Wahlund. Richard in his turn had been contacted by the Graveyard Management at Danderyd Parish regarding a grave he had inherited the responsibility for from his mother Kerstin (b. Liljenstolpe). Unfortunately, the beautiful tomb, consisting of a horizontal stone slab and a standing stone cross, does not live up to modern standards. Since a renovation would cost far too much, the grave will regrettably be dismantled.

Beneath the tomb are the remains of Captain Axel Liljenstolpe (1844-1932), his wife, baroness Agnes Lybecker (1847-1937), their daughters Anna (1876-1968), Eva (1879-1955), and Olga (1887-1979), together with Axel’s sister Ellen (b. 1866).

Kvills gård, som ägdes och brukades av Axel Liljenstolpe. Han anlade här bl.a. ett mejeri i bottenvåningen av arrendatorsbyggnaden.