Falsterbo bruk

Falsterbo estate and ironworks in Hjorted parish was bought in 1760 by Hans Peter Bauman Liljenstolpe, father-in-law of Lars Axel Lindblom Liljenstolpe. He completely rebuilt and constructed the manor house with its wings, finery forges, blast furnaces, housing for workers, dams, and new water supplies. He also started mining at Åldebäck.

The Eastern/garden front of the corps-de-logis (manor house).

 

The corps-de-logis seen from the courtyard (above and below).

Playing tennis in the courtyard – a pastime reserved for the lord and the lady of the manor. Note the reclining Mastiff in the foreground. The left (Southern) wing is the only building (see also below) from the manor still standing at Falsterbo after the rest of the structure was abandoned, demolished and sold off for charcoal production in 1946.
The preserved Southern Wing.

 

Workers at Falsterbo bruk outside their housing.

About Falsterbo

Gård och jernbruk uti Hjorteds socken och Södra Tjust härad af Kalmar län, tillhörde omkring 1760 brukspatron Hans Bauman, som med ansenlig kostnad iståndsatte bruket, hvilket vid hans tillträde var mycket förfallet. »Han uppbyggde smedjor, masugn, mangård, byggnader för arbetare, upprensade dammar, förbättrade vattendrägten, uppgrüfde mossar och kärr, upparbetade Åldebäcks grufva och höll densamma i gång, anlade flera tusen famnar stengårdar m. ni. och erhöll derföre af konung Adolf Fredrik assessors namn, heder och värdighet samt upphöjdes i adligt stånd af kon. Gustaf III den 20 December 1788 med namnet Liljenstolpe,» — berättas det i Tunelds nyaste upplaga. År 1799 tillhörde bruket och gården assessorskan Inga Margareta Liljenstolpe, på 1830-talet svärsonen, öfverstlöjtnant Montgomery. Nuvarande egaren (1860-talet) är brukspatronen och riddaren J. Tillberg, som eger Falsterbo gård om 1 man t. skatte, taxerad till 3,5 5 0 rdr banko, Falsterbo bruk med tillverkning af 1,072 sk® 17 l® stångjern, och Bolhults masugn, taxerade till 36,325 rdr bko, en mjöl qvarn med 4 par stenar, 2 sågqvarnar med 2 ramar, 1 dito med 1 ram samt dessutom uti samma socken hemman, qvarnar och sågar, tillika med bruket
taxerade till 15 1,700 rdr bko. (ur Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon 1859-1870)