Familjegravar

Släktföreningens styrelse har som uppgift att att bevaka samtliga s.k. familjegravar med avsikten att dessa bevaras på ett värdigt sätt. Definitionen av ”familjegrav” är flytande, men en rimlig tolkning är att det rör sig om det fåtal gravar, där anförvanter är jordsatta, från vilka en större del av släktens medlemmar härstammar.  Hit räknas otvetydigt graven på Hjorteds kyrkogård i Södra Tjust, där såväl Lars Axel Lindblom Liljenstolpe, som hans svärfar Hans Bauman Liljenstolpe samt delar av deras respektive familjer ligger begravda.

Under denna flik finns uppgifter om några av släkten Lindblom-Liljenstolpes gravar.

__________________________________________

The Board of Trustees has as a task to supervise the family tombs, with an ambition to  preserve them in a dignified way. Defining ”family tombs” is not uncomplicated, although it is reasonable to suggest that they are the tombs where people are entombed, from which a great number of individuals stem. The foremost example probably being the Liljenstolpe tomb on Hjorted cemetery in Southern Tjust, where both Lars Axel Lindblom Liljenstolpe as well as his father-in-law, Hans Bauman Liljenstolpe are buried along with large parts of their families.

On this website you may find  information about some of the tombs belonging to the Lindblom-Liljenstolpe family.