Hjorted

Liljenstolpeska graven på Hjorteds kyrkogård efter omgestaltningen 1855.

Över den Liljenstolpeska familjegraven på Hjorteds kyrkogård lät assessorn och brukspatronen på Falsterbo Bruk, Hans Bauman Liljenstolpe, med församlingens medgivande, uppföra ett gravhus åt sig och sina efterkommande. Gravhuset byttes senare av hans barnbarn, vice häradshövdingen Axel Liljenstolpe, översten Gustaf Ulrik Liljenstolpe, friherrinnan Lucie Mörner, f. Liljenstolpe samt översten Carl Otto – mot en enkel minnesvård, bestående av ett järnkors, med däromkring planterade häckar samt fyra lindar. Häckarna är sedan länge försvunna, medan lindarna nu är stora vuxna träd

I graven vilar följande personer:

1. Hans Bauman Liljenstolpe (1712-1792), brukspatron på Falsterbo bruk,
2. Första hustrun Anna Lucia Meijer (1734-1766)
3. Deras dotter Anna Helena (1757-1774)
4. Andra hustrun Inga Margaretha Hultman (1747-1806)
5. Deras son, Hans Peter Liljenstolpe (1773-1801)

6. Lars Axel Lindblom Liljenstolpe (1747-1806)
7. Hustrun Catharina Margaretha Bauman Liljenstolpe, dotter till 1. (1758-1798)
8. Deras son Hans Axel (1780-1780)
9. Deras son Carl Ulrik (1782-1782)

Sonen till 6 & 7 Axel Liljenstolpes (1781-1863) barn m. Fredrika Wilhelmina Hederstierna (1790-1880):
10. Dottern Fredrika Vilhelmina Margaretha (1808-1808)
11. Dottern Lucia Carolina Fredrika (1818-1823)

Hjorteds kyrka.

I Hjorteds kyrka finns dessutom två epitafier till minne av familjen Bauman Liljenstolpe på Falsterbo. På dem står att läsa:

 

HANS LILJENSTOLPE
STAMFADER FÖDD MDCCCXCII

HANS LILJENSTOLPE
FÖRSTA ÄTTLING FÖDD MDCCLXXIII

AF DETTA NAMN

AF EN SÖRIANDE MAKA OCH MODER

I.M. LILJENSTOLPE

 

 

INGA MARGARETA LILIENSTOLPE
STAMMODER FÖR DENNA ÄTT

FÖDD MDCCXLVII. DÖD MDCCVI.

TILL TACKSAMT MINNE

AF DESS SÖRIANDE DOTTER OCH MÅG

CH. LILIENSTOLPE. ROB CN. MONTGOMERY.