Kölebo

Huvudbyggnaden på Kölebo, sannolikt uppförd på 1830-talet.

Kölebo egendom (1/2 mantal frälse) i Västra Eds socken tillhörde, tillsammans med det närbelägna Sundby, släkten Liljenstolpe 1813-1848. Det inköptes av vice häradshövdingen Axel Liljenstolpe i syfte att utvidga lantbruket på Vinö med skogsbruk och bete för bl.a. får.

Den av pilastrar inramade portalen i empirestil med runda överljus och tandsnittsförsedd kornisch.

Vid Kölebo lät Axel nyodla inte mindre än 40 tunnland åker och dränerade över 50 tunnland mossar till ängsmark. Dessutom bebyggde han Kölebo med en ståndsmässig gårdsanläggning, samt anlade nya torp. Sammantaget ska han ha uppfört ett 10-tal större och mindre hus.

Den vitputsade huvudbyggnaden i 1 1/2 våning uppfördes av reveterat timmer. Såväl gårds- och trädgårdsfasaderna är försedda med frontespis med en låg fronton i empirestil försedd med lunettfönster.

Gårdsflyglarna i 1 våning med förhöjt väggliv och mezzaninfönster är försedda med liggande träpanel.

Hösten 1842 flyttade Axel och hustrun Fredrika från Vinö till Kölebo. Vinögodset överläts samma år på de fyra sönerna (Fredrik, Carl-Axel, Wilhelm och Otto) . Redan år 1843 lämnade dock föräldrarna Kölebo och flyttade till Stockholm. Samma år på hösten övertog sonen Otto Liljenstolpe Kölebo och Sundby på arrende, vilket han skulle komma att inneha till år 1848 då gårdarna såldes och Otto småningom övertog förvaltarskapet på Ogestad.

Den vitputsade trädgårdsfasaden.