Lindblomska brevsamlingen

Lindblomska brevsamlingen

På Linköpings stiftsbibliotek förvaras den s.k. Lindblomska brevsamlingen. Breven är en källa till en stor del av släkten Lindblom-Liljenstolpes historia under 1700- och tidiga 1800-talet. Inbunden i 25 volymer finns där ärkebiskopen Jacob Lindbloms brevkorrespondens från 1750-talet ända fram till hans död 1819. Det är framförallt brev till Jacob själv, men även koncept till brev eller avskrifter som har Jacob som avsändare.

____________________________________

The Lindblom Letter Collection is kept at the Cathedral Library in Linköping. This collection constitutes an important source of information on the 18th and 19th century history of the Lindblom-Liljenstolpe family. The letters are bound in twenty-five volumes and represent the correspondence of archbishop Jacob Axel Lindblom (1746-1819) from the 1750’s up to his death. Most of the letters are adressed to Jacob, but quite a substantial part is also drafts or copies of letters from Jacob to various recipients.

Artikel med index till brevsamlingen / Paper with index of the Letter Collection

Sida / Page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Vol 1

Brev 1

Sida / Page 1, 2, 3, 4, 5

Brev 2

Sida / Page 1, 2, 3, 4

Brev 3

Sida / Page 1, 2

Brev 4

Sida / Page 1, 2

Brev 5

Sida / Page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17