Statutes

The purposes of the Liljenstolpe Family Association are:

to strive for the unity of the Liljenstolpe family,
to look after mutual interests,
to manage the family archive
to pursue research of the Liljenstolpe family history, and
to keep a register of the members of the Liljenstolpe family.

__________________________________________

Släktföreningen har som ändamål:

att verka for sammanhållning inom släkten,
att tillvarata gemensamma släktintressen,
att förvalta släktarkivet
att bedriva forskning i släktens historia, samt
att föra släktregister.

Please find below links to the Statutes of the Liljenstolpe Family Association in Swedish…

AntagnaStadgar för Liljenstolpeska släktföreningen

…, and in English

AntagnaStadgar för Liljenstolpeska släktföreningen_ENG